Tepelné čerpadlo je vhodné do každej domácnosti

Čo je to tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je stroj, ktorý dokáže čerpať teplo z vonkajšieho prostredia. To je možné použiť napríklad na vykurovanie v domácnostiach. Na výrobu tepla využíva tepelné čerpadlo dostupné teplo zo vzduchu, teplo zo zeme či teplo z vody. Najvyužívanejšími sú tepelné čerpadlá najmä v rodinných domoch, no ich použitie je vhodné i vo verejných budovách či výrobných podnikoch.

Aj keď pri kúpe tepelných čerpadiel je potrebné rátať s o niečo väčšou investíciou, jej návratnosť je veľmi rýchla. Pri neustále rastúcich cenách za energiu by sa dalo hovoriť o veľmi perspektívnej investícii do budúcnosti, ktorú je možné kombinovať i s fotovoltaikou či rekuperáciou, ktoré vedú k vlastnej energickej samostatnosti.

Na akom princípe pracuje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo odoberá z vonkajšieho chladnejšieho prostredia teplo a následne ho pri vyššej teplote odovzdáva do špeciálne nastaveného vykurovacieho systému. Táto premena tepla prebieha najefektívnejšie pokiaľ je rozdiel vstupnej a výstupnej teploty vykurovacieho systému čo najmenší.

Pre ľahšiu predstaviteľnosť je tepelné čerpadlo možné prirovnať ku chladničke, ktorá v podstate pracuje na opačnom princípe. Jej účelom je vytvárať chlad vo vnútri zariadenia a odvádzať vzniknuté teplo cez chladič na zadnej strane každej chladničky. Pri tepelnom čerpadle tento princíp funguje obrátene.

Aké je zloženie tepelných čerpadiel?

Tepelné čerpadlá sú zložené z niekoľkých častí. Za najpodstatnejšiu časť je považovaný kompresor, ktorý býva poháňaný najčastejšie elektromotorom alebo plynovým motorom. Kompresor tepelného čerpadla stláča pary pracovnej látky a tie sa kompresiou ohrejú na zhruba 70 °C. Následne vo výmenníku tepla skondenzujú na kvapalinu, z čoho je kondenzačné teplo odovzdávané do vykurovacej vode.

Ďalej nastáva schladenie pracovnej látky na zhruba 40 °C, ktorá sa ďalej pri prechode cez expanzný ventil do zóny s nízkym tlakom ochladí cca až na -10 °C. Následne sa vo výparníku ohrieva teplom, ktoré je získané z okolitého prostredia na bod varu a odparí sa. Na jej ďalšie ohriatie postačí zdroj tepla aj s veľmi nízkou teplotou, môže to byť i zem s teplotou cca +2 °C. Posledným krokom je opätovné stlačenie pary v kompresore a jej dopravenie do teplej vysokotlakovej časti tohto uzavretého okruhu tepelného čerpadla.

Potrebujete poradiť pri výbere tepelného čerpadla?