Rekuperácia vám ušetrí náklady za vykurovanie

Čo je to rekuperácia

Rekuperácia je označením pre spätné získavanie tepla. Pri procese rekuperácie je čerstvý vzduch privádzaný do interiéru a ohrievaný vzduchom, ktorý by bol bez rekuperácie odpadovým. Teplý vzduch tak, dalo by sa povedať, nevyletí cez komín. Naopak zostáva v miestnosti, kde sa následne zmieša s čerstvým vzduchom.

Princíp rekuperácie patrí medzi jednu z ekologických či zelených metód získavania tepla. Podobne ako fotovoltika a fotovoltické panely či tepelné čerpadlá, i rekuperácia Vám šetrí nemalé náklady za vykurovanie. Rátať so vstupnou investíciou je potrebné, avšak pri rekuperácii nie sú náklady na jej spustenie veľmi vysoké a investícia sa Vám veľmi rýchlo vráti.

Ako funguje rekuperácia?

Rekuperácia funguje na princípe získavania tepla zo zdrojov, ktoré by za normálnych okolností bez rekuperácie nebolo možné využiť. V domoch, bytoch, firemných budovách či iných stavbách sú prirodzene nainštalované otvory pre prívod vzduchu a pre jeho odvod. Najčastejšie sa vzduch odvádza napríklad z kúpeľní, WC, práčovní či kuchýň a podobne.

Takýto odpadový vzduch má spravidla vyššiu teplotu. Pri rekuperácii prúdi priamo do vetracieho zariadenia, tam mu je výmenníkom tepla odobrané jeho teplo a následne zmiešané s novým čerstvým vzduchom. Čerstvý vzduch je do výmenníka pri rekuperácii privádzaný z exteriéru. Po zmiešaní s odobratým teplom je možné svieži a ohriaty vzduch privádzať do interiérov. Pozor, z odpadového vzduchu je ponechané len jeho teplo. Netreba sa obávať zmiešania odpadového vzduchu s čerstvým vzduchom či prenosu pachov alebo baktérií.

Z čoho sa skladá rekuperácia?

Rekuperácia je jednotkou zloženou zo skrine s dvoma ventilátormi a rotačného alebo doskového výmenníka tepla, ako i špeciálnych filtrov a ovládania rekuperácie. V skrini s ventilátormi nastáva odovzdávanie tepla cez hliníkové lamely rekuperátora bez zmiešania vzduchových prúdov.

Účinnosť rekuperácie tepla môže byť 80 až 95 %. Záleží od zvoleného rekuperačného výmenníka, ako aj prietokového objemu vzduchu, ktorý ním prechádza. Pri nepretržitom vetraní upraveným vzduchom sa v interiéri zlepšuje tepelný i vlhkostný stav vnútorného prostredia. Rekuperácia je tak vhodná i pre objekty, kde nie je možné otvoriť okná, napríklad kvôli prašnosti, hlučnosti či kvôli nevhodnosti ich otvárania.

S rekuperáciou Vám radi pomôžeme