Fotovoltika (FOTOVOLTAIKA) vám pomôže získate energiu zo slnka

Čo je to fotovoltika (fotovoltaika)?

Pod pojmom fotovoltaika, odborne fotovoltika, sa rozumie premena slnečného žiarenia na elektrinu za pomoci takzvaného fotovoltaického javu. Fotovoltaický jav spočíva v tom, že fotóny slnečného žiarenia dopadajú na solárne články, pričom dochádza k uvoľneniu vlastnej energie elektrónov vytvárajúcich elektrické napätie. To sa následne pri uzatvorení obvodu premieňa na elektrický prúd. Pri fotovoltike (fotovoltaike) sú jednotlivé články napájané na väčšie celky fotovoltaických panelov.

Účinnosť fotovoltiky (fotovoltaiky) pre priemysel, ale napríklad i pre rodinné domy je pritom veľmi vysoká. Fotovoltaické panely umiestňované na strechy domov sú schopné premeniť na elektrickú energiu zhruba až 20% solárnej energie.

Kedy je fotovoltika (fotovoltaika) naozaj účinná?

Aby fotovoltika/fotovoltaika mohla správne fungovať, je potrebné jej optimálne umiestnenie na miesto s dostatočných slnečným žiarením – najčastejšie teda na strechu. Najpriaznivejšia je orientácia fotovoltaiky smerom na juh alebo juhozápad či juhovýchod. Práve v týchto smeroch dokážu fotovoltaické články pohltiť maximálne množstvo slnečných lúčov v priebehu dňa.

Podstatný pre fotovoltaiku je i vhodný sklon fotovoltaických panelov. Za najpriaznivejšie je pritom považované jeho umiestnenie na šikmú strechu, ideálne so sklonom 35°. Samotný výkon fotovoltaických panelov je následne uvádzaný v jednotke WP, pod ktorou sa rozumie Wattpeak, čiže špičkový výkon udávaný pri ideálnych podmienkach. Výkon fotovoltaických panelov je možné individuálne vypočítať podľa podmienok prostredia, v ktorom budú inštalované.

Aké sú ideálne podmienky pre fotovoltiku (fotovoltaiku)?

Ideálnymi podmienkami pre fotovoltiku (fotovoltaiku) je správne umiestnenie fotovoltaického panelu, jeho správna orientácia a sklon, ako aj vhodná intenzita slnečného žiarenia. Pre jednotku WP sú ideálne podmienky stanovené na intenzitu svetelného žiarenia 1000 W/m2 pri kolmom dopade na fotovoltaický panel. Ideálnou teplotou je pritom teplota 25 °C a priezračnosť atmosféry 1,5. Od týchto podmienok sa následne vypočíta odhadovaný výkon fotovoltaiky na jednotlivých budovách či domoch.

Fotovoltikou (Fotovoltaikou) získanú energiu v domácnostiach dokážete využiť na rozličné účely, ako napríklad osvetlenie, prevádzku elektrických spotrebičov či vykurovanie. S efektívnym a ekologickým vykurovaním Vám dopomôže i naše tepelné čerpadlo či vhodne nastavená rekuperácia. Napíšte nám pre viac informácií.